VRIJWILLIGER AANMELDEN

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om als vrijwilliger actief te zijn voor Antonius,  hebben wij een paar gegevens nodig. Vul hier uw naam, bankrekeningnummer en adres in.

SOORT ACTIVITEITEN

Geef hier op wat voor soort activiteiten u wilt en kunt doen. Bij de activiteiten "Teksten schrijven voor levensboek" en "Rondbrengen van maaltijden" is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht! Deze moet u zelf aanvragen, maar wordt vergoed.

Wat wil en kan de vrijwilliger

MOTIVATIE

Geef hier kort en bondig uw motivatie op.

Motivatie